Danmarkshistorien.dk

Adgang
Fri adgang
Danmarkshistorie i tekst, lyd og billede – formidlet af fagfolk.

Danmarkshistorie fra oldtid til nutid beskrevet igennem artikler,  temaer, personhistorier og omfangsrige kilder i lyd, tekst og billeder

Bliv klogere på vikingetiden, reformation, enevælden, de danske kolonier besættelsestiden, den kolde krig og meget mere.

Danmarkshistorien.dk er udarbejdet af Aarhus Universitet.
Vejledning

Besøg siden her