Infomedia

Adgang
Adgang fra biblioteket
Søg efter artikler til din opgave i Danmarks største mediearkiv.
Biblioteket i Thy giver dig adgang til Infomedia, som er en dansk artikeldatabase, hvor du kan søge efter artikler.
Adgang

Der kun adgang via computere på biblioteket. 
Har du brug for hjælp til at bruge basen, så giver vi gerne en introduktion.

Besøg Infomedia.dk