Opret dig som låner, og benyt alle vores tilbud.

Du skal være oprettet som bruger for at kunne reservere, låne og anvende alle vores digitale tilbud. Vælg hvilken type biblioteksbruger du vil oprette. Du skal have dit MitID klar for at kunne gennemføre oprettelsen.

Læs vores reglement

Icon Description

Reglement

Her kan du se hvad der gælder, når du låner materialer hos os.

Regler for udlån

Det er gratis at låne materialer fra biblioteket, hvis du overholder betingelserne for lån.

 • Det er dit ansvar, at låne og aflevere materialerne korrekt. Derfor er det en god ide at få udskrevet og tjekke din udlånskvittering, hvor du kan se afleveringsfristen. 
 • Materialerne skal afleveres i samme stand, som de er lånt i.


Fornyelse

Tre dage før afleveringsfristen sendes en sms/e-mail – med mulighed for at forny via sms (valgfri service). Fornyelse af lån kan ske via hjemmesiden eller via tlf. 99 17 28 00, gennem app'en Biblioteket (App Store and Google Play) eller ved personlig henvendelse på biblioteket.

Bemærk, at materialer tidligst kan fornyes 7 dage før afleveringsdatoen. Ved materialer fra andre biblioteker tages der forbehold for fornyelse.

Dine lån og afleveringsfrister kan også ses, hvis du logger ind med dine lånerinformationer på bib.kulturrummet.dk - eller via app'en Biblioteket. 


Gebyrer 

Fra 1. november 2021 kan gebyr og erstatninger kun betales via Mit Betalingsoverblik der findes på Thisted Kommunes hjemmeside. Se taksterne herunder.

 

Log ind på Mit Betalingsoverblik

Vær opmærksom på, at når du har gennemført en betaling på Mit Betalingsoverblik, kan der gå op til 72 timer før oplysningerne er opdateret på bib.kulturrummet.dk og i Biblioteket-appen. Har du spørgsmål – så kontakt os endelig, vi hjælper altid gerne.

 

Låneridentifikation

Sundhedskortet anvendes som lånerkort. Der kan mod forevisning af gyldig legitimation udstedes et alternativt lånerkort, hvis sundhedskortet ikke ønskes anvendt. Ethvert lån er personligt. Der må kun lånes på eget sundhedskort eller lånerkort.

Flytter du, får nyt mobilnummer eller ny e-mailadresse, så husk at give os besked eller ret selv via hjemmesiden. Bortkomne kort skal straks meldes til biblioteket ring evt. på 9917 2800.

 

Lånetid

Lånetiden er normalt 28 dage. Dog gælder følgende undtagelser:

 • For spillefilm er lånetiden 14 dage.
 • For digitale spil er lånetiden 14 dage.
 • Enkelte materialer kan have en anden lånetid. Disse materialer vil være tydeligt mærket med den gældende lånetid.
 • Lånetiden kan forlænges 3 gange, hvis materialet ikke er bestilt af andre lånere.
  Det er kun muligt at forlænge et materiale når der 7 dage eller mindre, til det skal afleveres.
 • Der tager forbehold for fornyelse ved materialer lånt fra andre biblioteker.
 • Institutioner, skoler, dagplejemødre og tilsvarende kan låne depoter med bøger og musikmaterialer med en lånetid på 2 måneder.


Misligholdelse

Beskadigede og bortkomne materialer skal erstattes med bibliotekets genanskaffelsespris + indbinding eller andre klargøringsudgifter. Et flerbindsværk kan kræves fuldstændig erstattet, selv om kun en del af værket er bortkommet eller beskadiget.

Genanskaffelsesprisen på video/dvd og digitale spil inkluderer også licensudgiften til tilladelse til udlån i biblioteket. Det betyder, at prisen bliver højere end prisen ved almindeligt salg i detailhandelen.

 

Hjemkaldelser

Overskrides lånetiden, skal der betales gebyr efter gældende takster. Se under ’Gebyrer’ ovenfor.

 

Udelukkelse

Lånere kan udelukkes fra at bruge bibliotekets tilbud, hvis de lånte materialer beholdes længere end 5 uger efter afleveringsfristen, eller gentagne gange afleveres i beskadiget stand.

Brugere, der ikke respekterer god ro og orden, kan bortvises fra biblioteket. Brugere, der ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket.

Se gebyr- og erstatningstakster

Icon Description

Takster

Her kan du se gældende regler og satser for lånetider, gebyrer og erstatninger.

Du skal betale gebyr efter gældende takst, hvis du afleverer for sent.

Du kan på hjemmesiden under Gebyrer & Erstatninger se, om du skylder et eller flere gebyrer. Eventuelle rykkergebyr fremgår ikke på hjemmesiden, men dem vil du kunne få oplyst ved henvendelse til biblioteket på 99 17 28 00

Du er selv ansvarlig for løbende at kontrollere, hvad du har lånt og få det afleveret til tiden. Du kan se dine lån under Lån, hvor du også har mulighed for at forny.  Du kan også kontrollere din lånerstatus på udlånsautomaterne på biblioteket.

Gebyr påløber fra dagen efter den dato, der fremgår af din kvittering og af din lånerstatus.

 

 • Overskrides lånetiden med 1 dag, er gebyret 10 kr.
 • Overskrides lånetiden med 14 dage, er gebyret 40 kr. Samtidig sendes en hjemkaldelse.
 • Overskrides lånetiden med 35 dage, er gebyret 80 kr.
 • Overskrides lånetiden med 56 dage, sendes sagen til Thisted Kommunes opkrævning.
 • Børn under 18 år skal ikke betale gebyr. Har dit barn lånt et materiale som skal erstattes, vil der dog blive pålagt et håndteringsgebyr, samt et rykkergebyr såfremt kravet ikke betales i tide. 
 • Gebyr skal betales, selv om hjemkaldelsesmeddelelser ikke er modtaget.
 • Hvis de skyldige gebyrer udgør 200 kr. eller mere, mister man retten til at låne, indtil gælden er betalt.
  Der udsendes en blokeringsvarsel via sms/mail 3 dage før adgangen spærres.

Hvis du ikke afleverer til tiden, skal du betale et gebyr, og efter 30 dage også en erstatning. Afleverer du materialet i god stand senest 30 dage efter rettidig afleveringsdato, skal du kun betale gebyrerne. 
Afleveringskvitteringen er din dokumentation for at have afleveret de lånte materialer. Kontrollér ved aflevering, at alle materialer er korrekt registreret og står på din kvittering.

Ved overskridelse af afleveringsdatoen gælder:

 • Hvis man låner flere materialer samtidig og afleverer/fornyer materialerne samlet, vil man få ét gebyr.
 • Hvis man låner flere materialer samtidig, men afleverer/fornyer materialerne af flere omgange, vil man få ét gebyr pr. aflevering.

Du vil blive udelukket fra at låne og reservere materialer, hvis du skylder 200 kr. eller mere.
 

Erstatninger

Hvis du ødelægger, mister eller ikke afleverer bibliotekets materialer, skal du erstatte dem. Du har som den sidst registrerede låner erstatningspligten, hvis du ikke har gjort opmærksom på en eventuel skade, før du lånte materialet.

Hvis du ikke har afleveret det lånte materiale 30 dage efter lånetidens udløb, betragter vi det som bortkommet og du vil få sendt en erstatning i din digitale post.

Bortkommet eller beskadiget materiale, skal erstattes med bibliotekets indkøbspris inkl. moms. Udover erstatningsbeløbet skal du betale for udgifter til fx indbinding og licensrettigheder. For DVD, video og multimedier som cd-rom og konsolspil bliver din udgift typisk flere gange den pris, varen fås til i almindelig detailhandel. Det skyldes, at bibliotekets pris indeholder betaling til rettighedshaverne for at få tilladelse til udlån.
 

Advis og hjemkaldelse på sms, e-mail eller App

Hvis du har oplyst din e-mailadresse og/eller dit mobilnummer, vil du få tilsendt en advis 3 dage før afleveringsfristen. Du kan indsætte dit mobilnummer og/eller din e-mail under brugerprofil, når du er logget ind. Du kan også få adviseringer som Push-beskeder i App’en ”Biblioteket”.
 

Vi rykker kun én gang

Vær opmærksom på, at biblioteket kun udsender én hjemkaldelse ved overskridelse af lånetiden. Vi sender hjemkaldelsen 14 dage efter, at lånetiden er udløbet. Du skal altid betale gebyr, hvis du afleverer for sent, også selvom du ikke har modtaget en påmindelse eller hjemkaldelse før afleveringsfristen.
 

Hold styr på udlåns- og afleveringsdatoerne

På din udlånskvittering og i din lånerstatus står datoen for, hvornår du skal aflevere dine lånte materialer. Dette er sidste dag, du kan aflevere materialet, uden gebyr.

Bemærk at der kan gå op til 72 timer før din betaling kan ses på hjemmesiden og i Biblioteket app’en. Derfor vil du kunne opleve, at der stadig vises gebyrer/erstatninger på din konto, når du logger ind på hjemmesiden/app’en, selvom du lige har betalt din regning.
På Mit Betalingsoverblik kan du altid se en opdateret status på dine betalinger til biblioteket.
 

Sådan betaler du

Fra 1. november 2021 kan gebyr og erstatninger kun betales via Mit Betalingsoverblik der findes på Thisted Kommunes hjemmeside.

Log ind på Mit Betalingsoverblik

Vær opmærksom på, at når du har gennemført en betaling på Mit Betalingsoverblik, kan der gå op til 72 timer før oplysningerne er opdateret på bib.kulturrummet.dk og i Biblioteket-appen. Har du spørgsmål – så kontakt os endelig på 99 17 28 00, vi hjælper altid gerne.
 

Det er vigtigt få betalt

Betaler du ikke inden betalingsfristen, vil der komme rykkergebyrer på regningen:

 • For gæld under 500 kr. er rykkergebyret 150 kr.
 • For gæld over 500 kr. er rykkergebyret 250 kr.

Har du spørgsmål til din regning kan du kontakte biblioteket på tlf. 99 17 28 00

Læs om hvordan vi behandler dine personoplysninger (GDPR)

Icon Description

Privatlivspolitik

Oplysningstekst om behandling af personoplysninger.

I forbindelse med din oprettelse som bruger hos Biblioteket i Thy samt din fremadrettede brug af Biblioteket i Thys selvbetjeningsløsninger, herunder selvbetjeningsautomater, hjemmeside, åbne biblioteker (dvs. benytte biblioteket udenfor betjent åbningstid) og bibliotekets APP ”Biblioteket”, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Biblioteket i Thy er dataansvarlig for de personoplysninger om dig, som vi benytter i biblioteket. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at tilbyde en række services iht. rammerne for Lov om biblioteksvirksomhed (Biblioteksloven).

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige og artikel 6, stk. 1, litra e) om behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien:

 • Personlig identifikation: cpr-nummer og lånerkortnummer
 • Adresseoplysninger: navn, navn på eventuel værge, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, e-mailadresse.
 • Administration af lån: tilhørsfilial, ferieperiode, interesseperiode, afhentningsfilial, lånte, reserverede og afleverede materialer, dine lister, herunder huskeliste, mellemværender med biblioteket og betaling af mellemværender, e-mails, sms’er og push-beskeder sendt til dig samt eventuel blokering af lån.

Det gør vi for at kunne administrere dine lån og give dig adgang til bibliotekets eRessourcer, sende dig information om aflevering og reserveringer, samt give dig adgang til at benytte biblioteket uden for betjent åbningstid.

Oplysningerne bliver også anvendt i Thisted kommunes videnskabelige og statistiske undersøgelser. Enhver offentliggørelse af resultat fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.

Når du benytter Biblioteket i Thys hjemmeside, bib.kulturrummet.dk, indsamler vi endvidere oplysninger om din IP-adresse, samt hvilke sider og funktioner på hjemmesiden, bib.kulturrummet.dk, du har klikket på. Disse oplysninger anonymiseres og benyttes af biblioteket til statistiske undersøgelser.

Vi har fået navne og adresseoplysninger fra CPR-registret ud fra dit CPR-nummer. Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver dette respekteret i bibliotekets systemer.

Det er frivilligt om du vil oprette dig som bruger hos Biblioteket i Thy og benytte dig af bibliotekets tilbud, herunder benytte biblioteket udenfor betjent åbningstid, benytte bibliotekets hjemmeside bib.kulturrummet.dk, samt låne materialer og benytte bibliotekets eRessourcer. 

Hvis du opretter dig som bruger på Biblioteket i Thy er det frivilligt, om du vil oplyse om dit telefonnummer og din email. Hvis du ikke ønsker at oplyse hverken din email eller dit telefonnummer vil biblioteket ikke være i stand til at kontakte dig i forbindelse med påmindelser om aflevering, afhentning af reserverede materialer, og slettede reserveringer. Eventuelle regninger vil dog blive sendt til din digitale postkasse.

Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, herunder til andre biblioteker, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager fx oplysninger til SKAT i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning. Vi overlader endvidere personoplysninger til databehandlere, der på vores vegne behandler oplysningerne.

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører.

Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

De oplysninger vi har om dig, slettes automatisk, hvis du ikke har mellemværende eller været aktiv i tre år. Visse personoplysninger bliver automatisk slettet efter 30 dage. Det gælder oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig og dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid. Oplysninger om betalt erstatning bliver slettet efter ét år.

Hvis du ønsker at blive slettet som bruger på biblioteket før der er gået tre år, skal du henvende dig personligt på biblioteket.

Oplysninger om betaling af mellemværender, herunder mellemværender sendt til Gældsstyrelsen, vil i henhold til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”, Social- og Indenrigsministeriet, blive opbevaret i tre år fra udløbet af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører, jf. lov om forældelse af fordringer og arkivlovgivningens regler om bevaring og kassation.  De tre år regnes fra det tidspunkt, hvor kravet er indfriet eller på anden måde nedbragt til en saldo på kr. 0,00.
 

Oplysninger om “Lånehistorik og inspiration”

Som udgangspunkt sletter bibliotekerne altid automatisk dine lånedata efter 30 dage. Dine lånedata kan bruges til at give dig anbefalinger af materialer. Anbefalingerne udformes automatisk på baggrund af de materialer, du har lånt, lagt på huskeliste, reserveret og/eller kigget på tidligere.

Dine personoplysninger er beskyttet med en stærk kryptering, og det er ikke muligt for andre at få oplyst hvem anbefalingerne er dannet på baggrund af.

Der kan også dannes anbefalinger til dig på baggrund af materialer du har lånt, uden at anvende andre brugeres data.
 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
 

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.


Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Den dataansvarlige er KulturRummet i Thy
Tingstrupvej 13, 7700 Thisted, som kan kontaktes på telefon 99 17 28 28  eller kulturrummet@thisted.dk 

Har du spørgsmål i forbindelse med Biblioteket i Thys behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Thisted Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelse@thisted.dk

Du skal slutteligt vide at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

Lav en profil for:

Voksen Barn

Voksne

For at kunne oprette dig som bruger, skal du være fyldt 18 år. Du skal desuden have læst og accepteret vores reglement og takster og være informeret om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

Opret dig som voksenbruger

Opret et barn under 18 år

Et barn under 18 år kan ikke selv oprette sig som bruger. For at kunne oprette et barn som bruger, skal du udfylde samtykkeerklæringen på linket nedenunder. Desuden skal du have læst og accepteret vores reglement og takster og være informeret om, hvordan vi behandler dine og barnets personoplysninger.

Opret et barn som bruger