Regler for lån ved Biblioteket i Thy

Her kan du se hvad der gælder, når du låner materialer hos os.

Regler for udlån

Det er gratis at låne materialer fra biblioteket, hvis du overholder betingelserne for lån.

 • Det er dit ansvar, at låne og aflevere materialerne korrekt. Derfor er det en god ide at få udskrevet og tjekke din udlånskvittering, hvor du kan se afleveringsfristen. 
   
 • Materialerne skal afleveres i samme stand, som de er lånt i.

Fornyelse

Tre dage før afleveringsfristen sendes en sms/e-mail – med mulighed for at forny via sms (valgfri service). Fornyelse af lån kan ske via hjemmesiden eller via tlf. 99 17 28 00, gennem app'en Biblioteket (App Store and Google Play) eller ved personlig henvendelse på biblioteket.

Bemærk, at materialer tidligst kan fornyes 7 dage før afleveringsdatoen. Ved materialer fra andre biblioteker tages der forbehold for fornyelse.

Dine lån og afleveringsfrister kan også ses, hvis du logger ind med dine lånerinformationer på bib.kulturrummet.dk - eller via app'en Biblioteket. 

Gebyrer

Overholdes betingelserne ikke, skal du betale gebyrer:

 • Overskrides lånetiden med 1 dag, er gebyret 10 kr.
 • Overskrides lånetiden med 14 dage, er gebyret 40 kr. Samtidig sendes en hjemkaldelse.
 • Overskrides lånetiden med 35 dage, er gebyret 80 kr.
 • Overskrides lånetiden med 56 dage, sendes sagen til Thisted Kommunes opkrævning.
 • Børn under 18 år skal ikke betale gebyr. Har dit barn lånt et materiale som skal erstattes, vil der dog blive pålagt et håndteringsgebyr, samt et rykkergebyr såfremt kravet ikke betales i tide. 
 • Gebyr skal betales, selv om hjemkaldelsesmeddelelser ikke er modtaget.
 • Hvis de skyldige gebyrer udgør 200 kr. eller mere, mister man retten til at låne, indtil gælden er betalt.
  Der udsendes en blokeringsvarsel via sms/mail 3 dage før adgangen spærres.

Gebyrer betales via Mit Betalingsoverblik 

Fra 1. november 2021 kan gebyr og erstatninger kun betales via Mit Betalingsoverblik der findes på Thisted Kommunes hjemmeside.

Log ind på Mit Betalingsoverblik

Vær opmærksom på, at når du har gennemført en betaling på Mit Betalingsoverblik, kan der gå op til 72 timer før oplysningerne er opdateret på bib.kulturrummet.dk og i Biblioteket-appen. Har du spørgsmål – så kontakt os endelig, vi hjælper altid gerne.

Låneridentifikation

Sundhedskortet anvendes som lånerkort. Der kan mod forevisning af gyldig legitimation udstedes et alternativt lånerkort, hvis sundhedskortet ikke ønskes anvendt. Ethvert lån er personligt. Der må kun lånes på eget sundhedskort eller lånerkort.

Flytter du, får nyt mobilnummer eller ny e-mailadresse, så husk at give os besked eller ret selv via hjemmesiden. Bortkomne kort skal straks meldes til biblioteket ring evt. på 9917 2800.

Lånetid

Lånetiden er normalt 28 dage. Dog gælder følgende undtagelser:

 • For spillefilm er lånetiden 14 dage.
 • For digitale spil er lånetiden 14 dage.
 • Enkelte materialer kan have en anden lånetid. Disse materialer vil være tydeligt mærket med den gældende lånetid.
 • Lånetiden kan forlænges 3 gange, hvis materialet ikke er bestilt af andre lånere.
  Det er kun muligt at forlænge et materiale når der 7 dage eller mindre, til det skal afleveres.
 • Der tager forbehold for fornyelse ved materialer lånt fra andre biblioteker.
 • Institutioner, skoler, dagplejemødre og tilsvarende kan låne depoter med bøger og musikmaterialer med en lånetid på 2 måneder.

Misligholdelse

Beskadigede og bortkomne materialer skal erstattes med bibliotekets genanskaffelsespris + indbinding eller andre klargøringsudgifter. Et flerbindsværk kan kræves fuldstændig erstattet, selv om kun en del af værket er bortkommet eller beskadiget.

Genanskaffelsesprisen på video/dvd og digitale spil inkluderer også licensudgiften til tilladelse til udlån i biblioteket. Det betyder, at prisen bliver højere end prisen ved almindeligt salg i detailhandelen.

Hjemkaldelser

Overskrides lånetiden, skal der betales gebyr efter gældende takster. Se under ’Gebyrer’ ovenfor.

Udelukkelse

Lånere kan udelukkes fra at bruge bibliotekets tilbud, hvis de lånte materialer beholdes længere end 5 uger efter afleveringsfristen, eller gentagne gange afleveres i beskadiget stand.

Brugere, der ikke respekterer god ro og orden, kan bortvises fra biblioteket. Brugere, der ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket.